14 đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 chính thức từ Bộ GD&ĐT

14 đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 chính thức từ Bộ GD&ĐT. Ngày 6/12/2018 sau khi công bố phương án thi THPT quốc gia 2019, Bộ Giáo dục đưa ra đề tham khảo để thí sinh có định hướng ôn tập.

Click vào từng môn để xem đề thi tham khảo.

1. Bài thi Toán học >>Tải về<<

2. Bài thi Ngữ văn  >>Tải về<<

3. Bài thi Ngoại ngữ

   – Môn thi thành phần Tiếng Anh>>Tải về<<
   – Môn thi thành phần Tiếng Đức>>Tải về<<
  – Môn thi thành phần Tiếng Nga>>Tải về<<
  – Môn thi thành phần Tiếng Nhật>>Tải về<<
  – Môn thi thành phần Tiếng Pháp>>Tải về<<
  – Môn thi thành phần Tiếng Trung>>Tải về<<

4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

  – Môn thi thành phần Vật lý >>Tải về<<
  – Môn thi thành phần Hóa học >>Tải về<<
  – Môn thi thành phần Sinh học>>Tải về<<

5. Bài thi Khoa học xã hội:

  – Môn thi thành phần Lịch sử >>Tải về<<
  – Môn thi thành phần Địa lý >>Tải về<<
  – Môn thi thành phần Giáo dục công dân >>Tải về<<

Đính chính đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 – môn: LỊCH SỬ

Câu 24 Nội dung đã công bố Nội dung đính chính
Lời dẫn Nội dung nào không phải là nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam (1858 – 1884)? Thay cụm từ “không phải” bằng cụm từ “dưới đây” Cụ thể là: “Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam (1858 – 1884)?
Phương án lựa chọn A. Triều đình thiếu đường lối chỉ đạo đúng đắn. B. Nhân dân thiếu quyết tâm kháng chiến. C. Triều đình chỉ chủ trương đàm phán, thương lượng. D. Nhân dân không ủng hộ triều đình kháng chiến. Giữ nguyên Cụ thể là: “A. Triều đình thiếu đường lối chỉ đạo đúng đắn. B. Nhân dân thiếu quyết tâm kháng chiến. C. Triều đình chỉ chủ trương đàm phán, thương lượng. D. Nhân dân không ủng hộ triều đình kháng chiến.”

(Cục QLCL
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text


14 đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 chính thức từ Bộ GD&ĐT