Bắc Giang bắn pháo hoa 8 điểm dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Bắc Giang bắn pháo hoa 8 điểm dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Theo đó, dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức 8 điểm bắn pháo hoa.

Địa điểm

  • Trong đó, tại thành phố Bắc Giang sẽ tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại khu Quảng trường 3/2 (thành phố Bắc Giang tổ chức bắn lúc 21h00 và tỉnh tổ chức bắn lúc 24h00 ngày 15/02/2018, tức ngày 30 Tết), với số lượng 90 giàn pháo hoa.
  • Đồng thời tổ chức 06 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại trung tâm các huyện:
    • Hiệp Hòa, Việt Yên, Lạng Giang (số lượng 60 giàn pháo hoa).
    • Lục Nam, Tân Yên, Yên Dũng (số lượng 45 giàn pháo hoa).

theo: http://www.bacgiang.gov.vn/ves-portal/42091/Bac-Giang:-To-chuc-8-diem-ban-phao-hoa-dip-Tet-Nguyen-dan-Mau-Tuat-nam-2018.html
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:


Phiên bản Text


Bắc Giang bắn pháo hoa 8 điểm dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018