Bắc Giang không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Bắc Giang không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dừng việc triển khai, thực hiện tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Bắc Giang tại Công văn số 558-CV/TU ngày 22/12 về việc không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. UBND các huyện, thành phố không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.  Trước đó, ngày 20/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW  về việc tổ chức Tết năm 2017, trong đó nêu rõ “các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách”.
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:


Phiên bản Text


Bắc Giang không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017