Bắc Giang Không bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Bắc Giang Không bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Trước đó, ngày 13-12, BTV Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận về việc nhất trí chủ trương bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Tuy nhiên, ngày 20-12, Ban Bí thư T.Ư Đảng ban hành Chỉ thị số 11 về việc tổ chức Tết năm 2017, trong đó nêu rõ “các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết”.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh thực hiện và chỉ đạo các huyện, TP thực hiện nghiêm việc không bắn pháo hoa trong dịp Tết theo tinh thần Chỉ thị của Ban Bí thư T.Ư Đảng.

theo http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/173700/khong-ban-phao-hoa-trong-dip-tet-nguyen-dan-dinh-dau-2017.html
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:


Phiên bản Text


Bắc Giang Không bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017