Bắc Kạn không bắn pháo hoa dịp Tết Đinh Dậu 2017

Theo Công văn số 226/UBND-TH   Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2017; không tổ chức đi thăm, chúc Tết, nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Các địa phương không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết; dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội…

theo: http://backan.gov.vn/Pages/hoat-dong-cua-ubnd-tinh-264/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh-265/chi-dao-thuc-hien-nhiem-vu-chub-12756905011de5d.aspx
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:


Phiên bản Text


Bắc Kạn không bắn pháo hoa dịp Tết Đinh Dậu 2017