Bình Phước Tết này không bắn pháo hoa

Bình Phước không bắn pháo hoa Tết âm lịch Đinh Dậu 2017

Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20-12-2016 của Ban Bí thư Trung ương về việc tổ chức tết năm 2017 gồm nhiều vấn đề, trong đó có việc yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa dịp tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách và đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở miền Trung, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển…

http://baobinhphuoc.com.vn/Content/tet-nay-khong-ban-phao-hoa-69992
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:


Phiên bản Text


Bình Phước Tết này không bắn pháo hoa