đề thi cao đẳng năm 2008đề thi cao đẳng năm 2008ĐÁP ÁN – ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn TIẾNG TRUNG QUỐC khối D

ĐÁP ÁN – ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC, khối D . Mã đề thi 170 276 468 657 854 901

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TIẾNG PHÁP, khối D và ĐÁP ÁN

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TIẾNG PHÁP, khối D và ĐÁP ÁN. Mã đề thi 210 328 437 516 745 896

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn TIẾNG NGA khối D

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008  Môn TIẾNG NGA khối D . Mã đề thi 132 316 473 528 605 845 

Đề thi cao đẳng môn Sinh khối B năm 2008 và đáp án

Đáp án và Đề thi cao đẳng môn Sinh khối B năm 2008 mã đề thi 106 315 524 609 712 943

ĐÁP ÁN và ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn VẬT LÍ khối A

ĐÁP ÁN và ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008  Môn VẬT LÍ khối A mã đề thi 241 310 428 534 652 906

Đáp án và đề thi cao đẳng môn Hóa khối B năm 2008

Đáp án và đề thi cao đẳng môn Hóa khối B năm 2008 mã đề 140 307 529 614 723 835

Đề thi cao đẳng môn Hóa khối A năm 2008 và đáp án

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐỀ CHÍNH THỨC,(Đề thi có 05 trang). ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: HOÁ HỌC, khối A mã đề 216 352 420 647 734 821 . Thời gian làm bài: 90 phút.

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn TIẾNG ANH khối D và đáp án

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: TIẾNG ANH, khối D mã đề 293 378 406 529 794 981

Đáp án đề thi cao đẳng môn Toán khối D năm 2008 và thang điểm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM  ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TOÁN, khối D. (Đáp án – Thang điểm gồm 04 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn TOÁN khối D

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐỀ CHÍNH THỨC. ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008, Môn thi: TOÁN, khối D. Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề