đề thi cao đẳng năm 2008đề thi cao đẳng năm 2008đáp án và thang điểm đề thi cao đẳng môn Toán khối B năm 2008

Đáp án và thang điểm đề thi cao đẳng môn Toán khối B năm 2008. (Đáp án – Thang điểm gồm 04 trang)

Đề thi cao đẳng môn Toán khối B năm 2008

Đề thi môn Toán khối B kỳ thi tuyển sinh cao đẳng năm 2008. đề gồm 5 câu với 2 phần đề chung và đề riêng. Đề thi cao đẳng môn Toán khối B năm 2008

Đáp án Đề thi Cao Đẳng môn Toán khối A năm 2008 và thang điểm

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TOÁN, khối A (Đáp án – Thang điểm gồm 04 trang)

Đề thi tuyển sinh Cao Đẳng môn Toán khối A năm 2008

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO,  ĐỀ CHÍNH , ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: TOÁN, khối A . Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Đáp án thang điểm Đề thi cao đẳng môn lịch sử khối c năm 2008

Đáp án thang điểm Đề thi tuyển sinh cao đẳng môn lịch sử khối c năm 2008. (Đáp án – Thang điểm có 03 trang)

Đề thi cao đẳng môn lịch sử khối c năm 2008

Đề thi tuyển sinh cao đẳng môn lịch sử khối c năm 2008, Câu I (2,0 điểm) Nêu khái quát phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam giai đoạn 1919-1925.

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn VĂN, khối D. ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG Môn VĂN khối D NĂM 2008. ĐỀ CHÍNH THỨC.  (Đáp án – Thang điểm có 03 trang).

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn VĂN khối D

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC, Đề thi cao đẳng môn Văn khối D năm 2008 .Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Đáp án đề thi cao đẳng môn địa lí khối c năm 2008 và thang điểm

Thang điểm – Đáp án đề thi cao đẳng môn địa lí khối c năm 2008. (Đáp án – Thang điểm có 05 trang).

Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2008 môn địa lí khối c

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: ĐỊA LÍ, khối C.  PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢTHÍ SINH Câu I (3,5 điểm) Về các vấn đề phát triển kinh tếc ủa nước ta, anh (chị) hãy: 1.Trình bày vấn đề sử dụng đất nông nghiệp ở các vùng đồng bằng.