đề thi cao đẳng năm 2009đề thi cao đẳng năm 2008Đáp án – thang điểm đề thi cao đẳng môn Toán khối A năm 2009

Đáp án – thang điểm đề thi tuyển sinh cao đẳng môn Toán khối A năm 2009 và hướng dẫn chấm bài

Đề thi cao đẳng môn Toán khối A năm 2009

Đề thi tuyển sinh cao đẳng môn Toán khối A năm 2009. đề thi môn toán gồm 7 câu hỏi và thời gian làm bài 180 phút