Đề thi đại học năm 2002Đề thi đại học năm 2002 khối A, B, C, DĐáp án đề thi đại học khối D môn Tiếng Trung năm 2002

Bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cđ năm  2002, đáp án và hướng dẫn chấm  thi  (thang điểm 100) Môn thi: Tiếng Trung quốc. Đáp án đề thi đại học khối D môn Tiếng Trung năm 2002

Tải đề thi đại học khối D môn Tiếng Trung năm 2002

Tải Đề thi đại học khối D môn Tiếng Trung năm 2002. Bộ giáo dục và đào tạo    kỳ thi tuyển sinh đạI học,caođẳng năm 2002,đề chính thức, Môn thi : Tiếng Trung Quốc

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2002

đáp án và thang điểm đề chính thức  đề thi đại học cao đẳng môn Tiếng Nga khối D năm 2002, và thang điểm cho hệ đại học và cao đẳng 

Đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2002

Đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2002. Bộ giáo dục và đào tạo, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002.  Đề chính thức,    bài thi môn: tiếng nga   thời gian làm bài: 180 phút

đáp án đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2002

Đáp án đáp án đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2002 chính thức, kèm thang điểm cho hệ đại học và cao đẳng.

Đề thi đại học khối D môn Tiếng Pháp năm 2002

Bộ giáo dục và đào tạo,  đề chính thức Môn thi: Tiếng Pháp, Kỳ  thi  tuyển  sinh  đại  học, cao đẳng  năm 2002.Thời gian làm bài: 180 phút. Đề thi đại học khối D môn Tiếng Pháp năm 2002.

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2002

Bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002. Đáp án và thang điểm (đề chính thức) môn thi: tiếng Anh. Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2002

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2002

Tải Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2002. đề thi môn Tiếng Anh khối D năm 2002 gồm 60 câu, thi sinh thi cao đẳng không làm phần VII

Đáp án chi tiết đề thi đại học môn Toán Khối D năm 2002

Đáp án chi tiết đề thi đại học cao đẳng môn Toán Khối D 2002. Đáp án chính thức môn Toán Khối D kèm thang điểm cho hệ đại học và cao đẳng.

Tải đề thi đại học môn Toán Khối D năm 2002

Tải đề thi đại học cao đẳng môn Toán Khối D năm 2002, thí sính thi cao đẳng thi chung đề với thí sinh thi đại học, nhưng thí sinh thi cao đẳng không làm câu V.