Đề thi đại học năm 2002Đề thi đại học năm 2002 khối A, B, C, DĐáp án đề thi đại học khối D môn Văn năm 2002

Đáp án chi tiết kèm thang điểm cho hệ đại học và cao đẳng đề thi đại học cao đẳng khối D môn Văn năm 2002.

Đề thi đại học khối D môn Văn năm 2002

Tải đề thi đại học khối D môn Văn năm 2002 . Đợt 2 thi khối B, C, D Ngày thi 9/7 và 10/7/2002

Đáp án và thang điểm đề thi đại học môn Địa khối C 2002

Đáp án và thang điểm đề thi đại học môn Địa khối C năm 2002 cho hệ đại học và cao đẳng.

Đề thi đại học môn Địa khối C năm 2002

Tải đề thi đại học khối C môn địa năm 2002. Hệ cao đẳng thi chung đề địa với đại học năm 2002

Đáp án và thang điểm đề thi đại học môn Sử khối C năm 2002

Đáp án và thang điểm đề thi đại học môn Sử khối C năm 2002, đề thi cao đẳng môn sử khối C năm 2002

Đề thi đại học môn Sử khối C năm 2002

Tải đề thi đại học, cao đẳng môn Sử khối C năm 2002. Đợt 2 thi khối B, C, D Ngày thi 9/7 – 10/7/2002

Đáp án đề thi đại học môn Văn khối C năm 2002

Đáp án đề thi đại học môn Văn khối C năm 2002 và thang điểm chính thức từ bộ giáo dục và đào tạo. Kỳ thi tuyển sinh Đại học , cao đẳng năm 2002

Đề thi đại học môn Văn khối C năm 2002

Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2002. Đề chính thức Môn thi: Văn, khối C (Thời gian làm bài: 180 phút). Đề thi đại học môn Văn khối C năm 2002

Đáp án đề thi đại học môn Sinh Khối B năm 2002

Đáp án đề thi đại học, cao đẳng môn Sinh Khối B năm 2002 kèm thang điểm. Đáp anh chính thức từ bộ giáo dục và đào tạo.

Tải đề thi đại học môn Sinh Khối B năm 2002

Kỳ thi đại học năm 2002 Khối B thi: Toán, Hoá, Sinh Đợt 2 thi khối B, C, D Ngày thi 9/7 và 10/7/2002.  Đề thi đại học, cao đẳng môn Sinh Khối B năm 2002. link tải Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2002