Đề thi đại học năm 2003Đề thi đại học năm 2003Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2003

Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2003,  Điểm chính thức toàn bài: 100 : 10 = 10 điểm (Mười điểm)

Đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2003

Đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D2 năm 2003 chính thức từ bộ giáo dục và đào tạo.

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2003

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D4 năm 2003, đáp án, thang điểm và hướng dẫn chấm của Bộ giáo dục và đào tạo.

Đề thi đại hoc môn Tiếng Trung khối D năm 2003

Tải Đề thi đại hoc môn Tiếng Trung Quốc khối D4 năm 2003. Môn Tiếng Trung thi sáng ngày 10/7/2003

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2003

Tải Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2003 kèm thang điểm chính thức của Bộ GD&ĐT

đề thi đại học khôi D môn Tiếng Pháp năm 2003

Tải đề thi đại học khôi D môn Tiếng Pháp năm 2003 chính thức từ bộ giáo dục và đào tạo.

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2003

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2003, Bộ giáo dục và đào tạo  kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng   Môn thi: tiếng anh  khối d1 Đáp án và thang điểm       (đề chính thức)

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2003

Tải đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2003, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003.

Đáp án đề thi đại học môn Toán khối D năm 2003

Đáp án đề thi đại học môn Toán khối D năm 2003. Đáp án chính thức kèm thang điểm, đáp án gồm 4 trang.

Đề thi đại học môn Toán khối D năm 2003

Tải Đề thi đại học môn Toán khối D năm 2003, Khối D ngày 9/7/2003  chiều thi môn toán.