Đề thi đại học năm 2004Đề thi đại học năm 2004Đề thi đại học môn tiếng Trung Quốc Khối D năm 2004

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2004 ĐỀ CHÍNH THỨC                                                   Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC, khối D (Đề thi có 02 trang)                                                            Thời gian làm...

đáp án đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2004

đáp án đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2004, bộ giáo dục và đào tạo đáp án – thang điểm,  đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 đề: chính thức  Môn: tiếng nga, khối: D (Đáp án – Thang điểm có 02 trang)

Đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2004

Đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2004, Chú ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2004

Đáp án – thang điểm đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm  2004  Môn:  tiếng pháp , Khối  d  (Đáp án – Thang điểm có 2 trang)

Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2004

Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2004, Bài thi gồm hai trang – Thí sinh phải viết câu trả lời vào đúng chỗ quy định theo hướng dẫn

Đáp án đề thi đại học môn Toán khối D năm 2004

Đáp án đề thi đại học môn Toán khối D năm 2004, Đáp án và thang điểm có 4 trang

Đề thi đại học môn Toán khối D năm 2004

Bộ giáo dục và đào tạo,  Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004. Đề chính thức  Môn: Toán, Khối D , Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề.

Đáp án đề thi đại học môn Văn khối D năm 2004

Đáp án đề thi đại học môn Văn khối D năm 2004, Tâm trạng Chí Phèo diễn biến khá phức tạp, thí sinh có thể làm theo một trong hai cách chính: một là, dựa theo mạch truyện để phân tích; hai  là, khái quát thành những trạng thái nổi bật của tâm trạng rồi phân tích. Song phải làm rõ những diễn biến chính của tâm trạng...

Đề thi đại học môn Văn học khối D năm 2004

Đề thi đại học môn Văn học khối D năm 2004, Câu III ( 3 điểm ) Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Chí Phèo  (truyện ngắn Chí Phèo  của Nam Cao) từ buổi sáng sau khi gặp Thị Nở đến khi kết thúc cuộc đời để thấy rõ bi kịch của nhân vật này.

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2004

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2004 MÔN: TIẾNG ANH  (Khối D) ,  (Đáp án – thang điểm gồm 2 trang)