Đề thi đại học năm 2005Đề thi đại học năm 2005đáp án đề thi đại học môn Toán khối D năm 2005

đáp án đề thi đại học môn Toán khối D năm 2005 Môn: TOÁN, Khối D  (Đáp án – thang điểm gồm 4 trang)

Đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng môn Toán khối D năm 2005

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2005  Môn: TOÁN, khối D, Đề thi đại học môn Toán khối D năm 2005

Đáp án đề thi đại học môn Địa lí khối C năm 2005

Đáp án đề thi đại học môn Địa lí khối C năm 2005 (Đáp án – Thang điểm có 04 trang)

Đề thi đại học môn Địa lý khối C năm 2005

Đề thi đại học môn Địa lý khối C năm 2005, đề thi gồm 3 câu hỏi với 6 câu nhỏ.

Đáp án thang điểm Đề thi đại học môn Lịch sử khối C năm 2005

Đáp án thang điểm Đề thi đại  tuyển sinh học môn Lịch sử khối C năm 2005 gồm 4 trang

Đề thi đại học môn Lịch sử khối C năm 2005

Đề thi đại học môn Lịch sử khối C năm 2005, đề thi chính thức gồm 3 câu và thời gian làm bài là 180ph.

Đáp án Đề thi đại học môn Văn khối C năm 2005

đáp án Đề thi tuyển sinh đại học môn Văn học khối C năm 2005. Bộ Giáo dục và đào tạo đề chính thức. (Đáp án – Thang điểm có 3 trang)

Đề thi đại học môn Văn khối C năm 2005

Đề thi tuyển sinh đại học môn Văn học khối C năm 2005. Bộ Giáo dục và đào tạo đề chính thức.

Đáp án Đề thi đại học môn Hóa Khối B năm 2005

Đáp án Đề thi đại học môn Hóa Khối B năm 2005 (Đáp án – Thang điểm có 07 trang)

Đề thi đại học môn Hóa Khối B năm 2005

Đề thi đại học môn Hóa Khối B năm 2005, đề Hóa gồm 6 câu và thời gian làm bài là 180 phút.