Đề thi đại học năm 2007Đề thi đại học năm 2007Đề luận kỳ thi tuyển sinh của ĐH FPT Tháng 4/2007

Đề luận ĐH FPT Tháng 4/2007 Có người nói: “Mỗi người chúng ta đều có thể hạnh phúc khi chúng ta tin rằng mình đang hạnh phúc”. Người khác thì lại cho rằng “hạnh phúc cần phải được đảm bảo bởi những điều kiện nhất định”, chẳng hạn như phải có địa vị xã hội, có tiền bạc thì mới là hạnh phúc.

Đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2007 và đáp án

Đề thi tuyển sinh đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2007 và đáp án mã đề 245 462 507 638 795 871

Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2007 và đáp án

Đề thi tuyển sinh đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2007 và đáp án 139 451 532 618 724 843

Đáp án và đề thi đại học môn Tiếng Nga năm 2007

Đáp án và đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2007 mã đề 123 258 549 684 867 931

Đáp án Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2007

Đáp án Đề thi tuyển sinh đại học môn Sinh khối B năm 2007 mã đề 152 209 418  546 893 927

Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2007

Đề thi tuyển sinh đại học môn Sinh khối B năm 2007 mã đề 152 209 418  546 893 927

Đáp án Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2007

Đáp án Đề thi tuyển sinh đại học môn Hóa học khối B năm 2007 mã đề 285 362 503  629 817 948

Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2007

Đề thi tuyển sinh đại học môn Hóa học khối B năm 2007 mã đề 285 362 503  629 817 948

Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2007

Đáp án Đề thi tuyển sinh đại học môn Tiếng anh (Anh Văn) khối D năm 2007 mã đề 254 361 598 732 840 985.

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2007

Đề thi tuyển sinh đại học môn Tiếng anh (Anh Văn) khối D năm 2007 mã đề 254 361 598 732 840 985.