Đề thi đại học năm 2008Đề thi đại học năm 2008đề thi luận đại học FPT Tháng 8/2008

Phàm đã sinh ra ở trên đời, ai cũng muốn mình được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc cũng là khái niệm thật khó mà nắm bắt được. Có lẽ một triết gia người Anh đã có lý khi nói rằng: “Việc không đạt được một số điều mà ta mong ước là một phần tất yếu của hạnh phúc”.

Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2008 và đáp án

Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2008 và đáp án các mã đề 160 214 376 489 523 968. ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.

Đáp án và Đề thi đại học môn Tiếng Nhật khối D năm 2008

Đáp án và Đề thi đại học môn Tiếng Nhật khối D năm 2008 mã đề 130 235 314 423 691 976.

Đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2008 và đáp án

Đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2008 và đáp án các mã đề 246 317 405 563 618 754 (Đề thi có 04 trang)

Đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2008 và đáp án

Đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2008 và đáp án mã đề thi 248 312 417 653 720 936

Đề thi đại học môn Hóa học khối B năm 2008 và đáp án

Đề thi tuyển sinh đại học môn Hóa học khối B năm 2008 và đáp án mã đề thi 195 268 371 402 659 836 . Đề thi môn hóa khối B năm 2008 gồm 56 câu hỏi trắc nghiệm và thời gian làm bài là 90 phút.

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Môn TIẾNG TRUNG QUỐC khối D NĂM 2008 và đáp án

Đáp án và ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Môn TIẾNG TRUNG QUỐC khối D NĂM 2008 mã đề 298 357 413 602 864 971

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2008 và đáp án

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2008 và đáp án mã đề 105 342 589 613 846 978

Đề thi đại học môn Sinh học khối B năm 2008 và đáp án

đáp án và Đề thi đại học môn Sinh học khối B năm 2008  mã đề 253 379 461 502 742 980

Đáp án thang điểm Đề thi đại học môn Văn khối D năm 2008

Đáp án thang điểm Đề thi tuyển sinh đại học môn Văn khối D năm 2008. (Đáp án – Thang điểm có 03 trang)