Đề thi đại học năm 2008Đề thi đại học năm 2008Đề thi đại học môn Văn khối D năm 2008

Đề thi tuyển sinh đại học môn Văn khối D năm 2008. Câu I (2 điểm) Anh/ chị hãy nêu những nét chính trong quan điểm nghệ thuật của Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám.

Đáp án Đề thi đại học môn địa lý khối C năm 2008

Đáp án Đề thi tuyển sinh đại học môn địa lí khối C năm 2008 (Đáp án – Thang điểm có 04 trang)

Đề thi đại học môn địa lý khối C năm 2008

Đề thi tuyển sinh đại học môn địa lý khối C năm 2008. Phát triển cây công nghiệp là một hướng quan trọng trong sản xuất nông nghiệp nước ta. Anh (chị) hãy:

Đáp án Đề thi đại học môn lịch sử khối c năm 2008

Đáp án và thang điểm Đề thi tuyển sinh đại học môn lịch sử khối c năm 2008 (Đáp án – Thang điểm có 03 trang)

Đề thi tuyển sinh đại học môn lịch sử khối c năm 2008

Đề thi tuyển sinh đại học môn lịch sử khối c năm 2008. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2,5 điểm) Trình bày tác động của hai sự kiện lịch sử sau đây đối với cách mạng Việt Nam thời kì 1939 –1945:

Đáp án Đề thi tuyển sinh đại học môn Văn khối C năm 2008

Đáp án Đề thi tuyển sinh đại học môn Văn khối C năm 2008. (Đáp án – Thang điểm có 03 trang)

Đề thi tuyển sinh đại học môn Văn khối C năm 2008

Đề thi tuyển sinh đại học môn Văn khối C năm 2008. Phần chung cho tất cả thí sinh Câu I (2 điểm) Anh/ chị hãy giới thiệu ngắn gọn về hai tập thơ Từ ấy và Việt Bắc của Tố Hữu.

Đáp án và thang điểm Đề thi đại học khối D môn Toán năm 2008

Đáp án và thang điểm Đề thi đại học khối D môn Toán năm 2008 (Đáp án – Thang điểm gồm 04 trang)

Đề thi đại học khối D môn Toán năm 2008

Đề thi tuyển sinh đại học khối D môn Toán năm 2008 Thời gian làm bài 180 phút, không kểthời gian phát đề

Thang điểm và đáp án Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2008

Thang điểm và đáp án Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2008 (Đáp án – Thang điểm gồm 04 trang)