Đề thi đại học năm 2009Đề thi đại học năm 2009ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn TIẾNG NGA Khối D

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn TIẾNG NGA Khối . Mã đề thi 136  241  379  695  713  864

ĐÁP ÁN và ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn TIẾNG ĐỨC Khối D

ĐÁP ÁN và ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TIẾNG ĐỨC; Khối: D. Mã đề thi 195  351  425  647  738  862 

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn TIẾNG TRUNG QUỐC Khối D và đáp án

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang). ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009  Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối: D mã đề 274  316  429  537  793  852 và đáp án. Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2009 và đáp án

Đáp án và Đề thi tuyển sinh đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2009 mã đề thi 169  318  527  785  826  937 .

Đề thi đại học môn Tiếng Nhật khối D năm 2009 và đáp án

Đề thi tuyển sinh đại học môn Tiếng Nhật khối D năm 2009 và đáp án. mã đề thi 269  391  528  615  724  927

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2009 và đáp án

Đáp án và Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2009 mã đề 174  318  469  583  635  957

Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2009 và đáp án

Đáp án và Đề thi tuyển sinh đại học môn Sinh khối B năm 2009 mã đề 297  378  462  513  754  827

Đề thi đại học môn Hóa học khối B năm 2009

Đề thi tuyển sinh đại học môn Hóa học khối B năm 2009 và đáp án mã đề 148  269  475  637  852  958

Thang điểm đáp án Đề thi đại học môn lịch sử khối C năm 2009

Thang điểm đáp án Đề thi đại học môn lịch sử khối C năm 2009, môn lịch sử khối c thi vào chiều Ngày 9/7/2009 (Đáp án – Thang điểm có 03 trang)

Đề thi đại học môn lịch sử khối C năm 2009

Đề thi đại học môn lịch sử khối C năm 2009, môn lịch sử khối c thi vào chiều Ngày 9/7/2009