Đề thi đại học năm 2009Đề thi đại học năm 2009ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn ĐỊA LÍ Khối C

ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn ĐỊA LÍ Khối C (Đáp án – thang điểm có 04 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn ĐỊA LÍ Khối C

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn ĐỊA LÍ Khối C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Thang điểm đáp án Đề thi đại học môn Văn khối C năm 2009

Thang điểm đáp án Đề thi tuyển sinh đại học môn Văn khối C năm 2009 (Đáp án – Thang điểm có 04 trang)

Đề thi đại học môn Văn khối C năm 2009

Đề thi tuyển sinh đại học môn Văn khối C năm 2009. Câu I (2,0 điểm) Anh/chị hãy nêu những nét chính về tình cảm nhân đạo và bút pháp nghệ thuật của Thạch Lam trong truyện ngắn Hai đứa trẻ.

Đáp án Đề thi đại học môn Ngữ Văn khối D năm 2009 và thang điểm

Đáp án Đề thi đại học môn Ngữ Văn khối D năm 2009 và thang điểm (Đáp án – Thang điểm có 03 trang)

Đề thi đại học môn Ngữ Văn khối D năm 2009

Đề thi đại học môn Ngữ Văn khối D năm 2009. Câu I (2,0 điểm) Một trong những đặc điểm cơ bản của nền văn học Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975 là chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Anh/chị hãy nêu những nét chính của đặc điểm trên.

Đáp án Đề thi đại học môn Toán khối D năm 2009 và thang điểm

Đáp án Đề thi tuyển sinh đại học môn Toán khối D năm 2009 và thang điểm (Đáp án – thang điểm gồm 04 trang)

Đề thi đại học môn Toán khối D năm 2009

Đề thi tuyển sinh đại học môn Toán khối D năm 2009  Câu VII.a (1,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ, Ox tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức  thoả mãn điều kiện

Đáp án thang điểm Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2009

Đáp án và thang điểm Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2009 (Đáp án – thang điểm gồm 04 trang)

Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2009

Đề thi tuyển sinh đại học môn Toán khối B năm 2009, ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TOÁN; Khối: B Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề