Đề thi đại học năm 2010Đề thi đại học năm 2010đề thi luận đại học FPT Tháng 8/2010

Có người luôn muốn mọi việc trong cuộc sống của mình được kiểm soát theo một kế hoạch nhất định. Họ kiểm tra kỹ dự báo thời tiết trước mỗi chuyến đi xa, họ cân nhắc cẩn thận trước khi mua một món đồ, họ dùng lý trí phân tích tất cả các lợi hại trước mỗi quyết định. Một số người khác lại có...

Đề thi đại học môn Tiếng Đức năm 2010 và đáp án

Đáp án và Đề thi đại học môn Tiếng Đức năm 2010 mã đề thi 275 314 497 628 816 924

Đề thi đại học môn Tiếng Nga năm 2010 mã đề 162 253 417 685 819 936

Đề thi đại học môn Tiếng Nga năm 2010 mã đề 162 253 417 685 819 936 và đáp án

Đề thi đại học môn Tiếng Trung Quốc năm 2010 và đáp áp

Đáp án và Đề thi đại học môn Tiếng Trung Quốc năm 2010 mã đề thi 352 473 516 697 724 862

Đáp án và đề thi đại học môn Tiếng Nhật năm 2010

Đáp án và đề thi đại học môn Tiếng Nhật năm 2010 mã đề thi 142 364 479 526 715 953.

Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2010

Đáp án và bộ Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2010 mã đề thi 147 395 584 651 725 946

ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: NGỮ VĂN Khối D

ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: NGỮ VĂN Khối D (Đáp án – Thang điểm có 03 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn NGỮ VĂN Khối D

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn NGỮ VĂN Khối D . Câu I (2,0 điểm) Trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân, việc nhân vật Tràng “nhặt” được vợ đã khiến cho những ai ngạc nhiên? Sự ngạc nhiên của các nhân vật đó có ý nghĩa như thế nào vềnội dung và nghệ thuật?

Đáp án Đề thi đại học môn Địa lí khối C năm 2010

Đáp án và thang điểm Đề thi tuyển sinh đại học môn Địa lí khối C năm 2010 (Đáp án – thang điểm có 04 trang)

Đề thi đại học môn Địa lí khối C năm 2010

Đề thi tuyển sinh đại học môn Địa lí khối C năm 2010. Câu I (2,0 điểm) 1. Trình bày những biểu hiện suy giảm và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta.