Đề thi đại học năm 2011Đề thi đại học năm 2011Đề thi luận đại học FPT tháng Tháng 4/2011

Một nhà văn nổi tiếng đã viết: “Đừng bao giờ nghĩ rằng tình bạn cho ta quyền được nói những điều khó nghe. Tình bạn càng trở nên thân thiết lại càng cần phải lịch sự, xã giao. Đừng bao giờ nói với người bạn thân về khuyết điểm của cậu ấy. Việc đó chỉ dành cho những người coi nhau là kẻ thù”.

Đề thi luận đại học FPT tháng Tháng 8/2011

Đề thi luận đại học FPT tháng Tháng 8/2011. Mục tiêu biện minh cho phương tiện. Nói một cách khác, nếu mục tiêu là đáng giá, thì bất kỳ phương tiện nào thực hiện để đạt được mục tiêu đó đều là chính đáng”.

đề thi đại học môn tiếng Nga khối D năm 2011 và đáp án

Đáp án và đề thi đại học môn tiếng Nga khối D năm 2011 mã đề thi 251 368 475 624 796 837

Đáp án và đề thi đại học môn Tiếng Nhật khối D năm 2011

Đáp án và đề thi đại học môn Tiếng Nhật khối D năm 2011 mã đề 147 428 592 627 715 836

Đề thi đại học môn Tiếng Trung Quốc khối D năm 2011 và đáp án

Đề thi đại học môn Tiếng Trung Quốc khối D năm 2011 và đáp án mã đề thi 182 246 362 417 579 913

Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2011 và đáp án

Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2011 và đáp án mã đề 275  364  483  531  726  968

Đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2011 và đáp án

Đáp án và Đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2011 mã đề 148  379  415  586  824  952

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2011 và đáp án

đáp án và Đề thi tuyển sinh đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2011 mã đề 195  284  369  473  751  942

Đáp án Đề thi đại học môn NGỮ VĂN khối D năm 2011

Đáp án thang điểm, hướng dẫn chấm bài Đề thi đại học môn NGỮ VĂN khối D năm 2011 (Đáp án – Thang điểm có 03 trang)

Đề thi tuyển sinh đại học môn NGỮ VĂN khối D năm 2011

Đề thi tuyển sinh đại học môn NGỮ VĂN khối D năm 2011, môn Ngữ Văn thi vào sáng Ngày 15/7/2011