Đề thi đại học năm 2012Đề thi đại học năm 2012Đề thi luận của Trường ĐH FPT 8/2012

Đề thi luận của Trường ĐH FPT tháng 8 năm 2012, đề thi yêu cầu thí sinh thể hiện quan điểm của bản thân về Internet.

Đề thi luận của Trường ĐH FPT ngày 8/4/2012

Đề thi luận của Trường ĐH FPT sáng ngày 8/4/2012, Đại Học FPT đưa quan điểm “Trinh tiết” vào đề thi tuyển sinh 4/2012

đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2012

đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2012 mã đề 368  417  512  631  739  851

đề thi đại học môn tiếng Nga khối D2 năm 2012

đề thi đại học môn tiếng Nga khối D2 năm 2012 mã đề 197  425  538  724  846  963

đề thi đại học môn tiếng Nhật khối D năm 2012

đề thi đại học môn tiếng Nhật khối D năm 2012 mã đề 193  286  374  463  531  617

Đề thi đại học môn Tiếng Trung Quốc khối D năm 2012

Đề thi đại học môn Tiếng Trung Quốc khối D năm 2012 mã đề 138  362  528  695  753  864

Đáp án đề thi đại học môn tiếng Trung khối D4 năm 2012

Đáp án đề thi đại học môn tiếng Trung khối D4 năm 2012 mã đề 138  362  528  695  753  864

Đáp án đề thi đại học môn tiếng Nga khối D2 năm 2012

Đáp án đề thi đại học môn tiếng Nga khối D2 năm 2012 mã đề 197  425  538  724  846  963

Đáp án đề thi đại học môn tiếng Nhật khối D năm 2012

Đáp án đề thi đại học môn tiếng Nhật khối D năm 2012 mã đề 193  286  374  463  531  617

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2012

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2012 mã đề 368  417  512  631  739  851