Đề thi đại học năm 2013Đề thi đại học năm 2013Đề thi luận của Trường ĐH FPT 8/2013

Đề thi luận của Trường ĐH FPT 8/2013. Sáng ngày 18/8/2013 kỳ thi tuyển sinh đại học FPT 2013 đã diễn ra tại 4 điểm thi.

Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2013

Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2013 mã đề 296 394 528 647 752 913

Đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2013

Đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2013 mã đề 296 394 528 647 752 913

Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Nhật khối D năm 2013

Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Nhật khối D năm 2013 mã đề 368  417  512  631  739  851.

Đề thi đại học môn Tiếng Nhật khối D năm 2013

Đề thi đại học môn Tiếng Nhật khối D năm 2013 mã đề 368  417  512  631  739  851.

đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2013

đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2013 mã 197  425  538  724  846  963.

Đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2013

Đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2013 mã 197  425  538  724  846  963.

Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2013

Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2013 mã đề 279  415  524  731  836  957.

Đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2013

Đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2013 mã đề 279  415  524  731  836  957 , môn Tiếng Nga thi vào chiều Ngày 9/7/2013.

đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2013

đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2013 mã đề 135 264 391 437 582 716