Đề thi đại học năm 2014Đề thi đại học năm 2014đề thi đại học FPT 8/2014 – đề thi luận

Đề thi luận kỳ  thi 8/2014 của đại học FPT yêu cầu thí sinh chia sẻ quan điểm trước ý kiến: “Những người thành công trong cuộc sống hoàn toàn là do họ đã nỗ lực hết mình. Sự may mắn không hề liên quan gì ở đây”. Nhìn chung, đề được các thí sinh đánh giá khá sát với thực tế. Khá nhiều dẫn chứng cụ thể...

Đề thi luận của Trường ĐH FPT 4/2014

Đề thi luận trong kỳ thi tuyển sinh 4/2014 của trường ĐH FPT. Đề thi đại học FPT năm 2014

Đề thi đại học môn Tiếng Nga Khối D năm 2014 và đáp án

Đề thi đại học môn Tiếng Nga Khối D năm 2014 mã đề  và đáp án 258 375 538 649 792 931. Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Đề thi đại học Môn Tiếng Nhật khối D năm 2014 và đáp án

Tải đáp án và Đề thi tuyến sinh đại học Môn Tiếng Nhật khối D năm 2014 mã đề 138 429 518 639 853 972 . (Đề có 6 trang)  (Đáp án có 02 trang)

Đáp án và đề thi đại học môn tiếng Đức khối D năm 2014

Đáp án và đề thi tuyển sinh đại học môn tiếng Đức khối D năm 2014 mã đề 149 269 358 518 736 953

Đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2014 và đáp án

Đáp án và Đề thi tuyển sinh đại học môn Tiếng Trung Quốc khối D năm 2014 mã đề 295 496 571 629 846 925

Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2014 và đáp án

Đáp án  và Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2014 mã đề 139 328 573 693 715 835. Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Đáp án Đề thi đại học môn Toán khối D năm 2014 và thang điểm

Đáp án Đề thi đại học môn Toán khối D năm 2014  và thang điểm. ( lời giải cho từng câu, hướng dẫn chấm bài và thang điểm trong 3 trang)

Đáp án đề thi đại học môn Văn khối D năm 2014 và thang điểm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO,ĐỀ CHÍNH THỨC, HƯỚNG DẤN CHẤM – ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: NGỮ VĂN; Khối: D. (Hướng dẫn chấm – Đáp án – Thang điểm có 03 trang)

Đáp án đề thi đại học môn Địa lí khối C năm 2014

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C (Đáp án – thang điểm có 03 trang)