Đề thi đại học năm 2014Đề thi đại học năm 2014Đáp án đề thi đại học môn Sử khối C năm 2014

HƯỚNG DẪN CHẤM và Đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: LỊCH SỬ; Khối: C (Đáp án – Thang điểm có 02 trang)

Hướng dẫn chấm bài – thang điểm – Đáp án Đề thi đại học môn Văn khối C năm 2014

Hướng dẫn chấm bài – thang điểm – Đáp án Đề thi tuyển sinh đại học môn Văn khối C năm 2014

Đáp án đề thi đại học môn Lịch sử khối C năm 2014 và thang điểm

Đáp án đề thi đại học môn Lịch sử khối C năm 2014. Hướng dẫn chấm bài đề thi đại học môn Lịch sử khối C năm 2014 (Đáp án – Thang điểm có 02 trang)

Đáp án thang điểm Đề thi đại học môn Địa lí khối C năm 2014

Đáp án thang điểm Đề thi đại học môn Địa lí khối C năm 2014 (Đáp án – thang điểm có 03 trang)

Đáp án đề thi đại học môn Toán khối B năm 2014

Đáp án đề thi đại học môn Toán khối B năm 2014 và thang điểm cho từng câu chính thức ( Bản in).

Gợi ý làm bài Đề thi tuyển sinh đại học môn Văn khối D năm 2014

BÀI GIẢI GỢI Ý ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: NGỮ VĂN; Khối: D. Gợi ý làm bài Đề thi tuyển sinh đại học môn Văn khối D năm 2014

Đề thi đại tuyển sinh học môn Văn khối D năm 2014

Đề thi đại tuyển sinh học môn Văn khối D năm 2014 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Gợi ý làm bài Đề thi đại học môn Văn khối C năm 2014

Gợi ý làm bài Đề thi đại học môn Văn khối C năm 2014. ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Môn: NGỮ VĂN; Khối: C BÀI GIẢI GỢI Ý.

Đề thi đại học môn Văn khối C năm 2014

Đề thi tuyển sinh đại học môn Văn khối C năm 2014. Về hình tượng sông Hương trong bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường (sách Ngữ văn 12), có ý kiến cho rằng: Vẻ đẹp nổi bật của sông Hương là cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, tình tứ. Ý kiến khác thì nhấn mạnh: Vẻ đẹp bề sâu của sông...

Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2014 và đáp án

Đề thi tuyển sinh đại học môn Hóa học khối B năm 2014 và đáp án Mã đề 285  315  527  683  739  853 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: HÓA HỌC; Khối B (Đáp án có 01 trang)