Đề thi đại họcĐề thi đại họcĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI CAO ĐẲNG NĂM 2014 Môn NGỮ VĂN Khối C và Khối D

HƯỚNG DẤN CHẤM – ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2014  Môn: NGỮ VĂN; Khối C và Khối D. (Hướng dẫn – Đáp án – Thang điểm có 03 trang)

Đề thi đại học môn tiếng Trung Quốc Khối D năm 2004

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2004 ĐỀ CHÍNH THỨC                                                   Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC, khối D (Đề thi có 02 trang)                                                            Thời gian làm...

Đề thi cao đẳng mốn Toán khối A, A1, B, D năm 2014

Đề thi tuyển sinh cao đẳng mốn Toán khối A, khối A1, khối B, khối D năm 2014

Đề thi đại học môn Tiếng Đức năm 2010 và đáp án

Đáp án và Đề thi đại học môn Tiếng Đức năm 2010 mã đề thi 275 314 497 628 816 924

Đề thi đại học môn Tiếng Nga năm 2010 mã đề 162 253 417 685 819 936

Đề thi đại học môn Tiếng Nga năm 2010 mã đề 162 253 417 685 819 936 và đáp án

Đề thi đại học môn Tiếng Trung Quốc năm 2010 và đáp áp

Đáp án và Đề thi đại học môn Tiếng Trung Quốc năm 2010 mã đề thi 352 473 516 697 724 862

Đáp án và đề thi đại học môn Tiếng Nhật năm 2010

Đáp án và đề thi đại học môn Tiếng Nhật năm 2010 mã đề thi 142 364 479 526 715 953.

Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2010

Đáp án và bộ Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2010 mã đề thi 147 395 584 651 725 946

đề thi đại học môn tiếng Nga khối D năm 2011 và đáp án

Đáp án và đề thi đại học môn tiếng Nga khối D năm 2011 mã đề thi 251 368 475 624 796 837

Đáp án và đề thi đại học môn Tiếng Nhật khối D năm 2011

Đáp án và đề thi đại học môn Tiếng Nhật khối D năm 2011 mã đề 147 428 592 627 715 836