Đề thi thử THPT quốc gia 2018Đề thi thử THPT quốc gia 2018Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2018 – môn Lịch sử

Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2018 – môn Lịch sử, Đề thi thử THPT quốc gia 2018 – môn Lịch sử

Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2018 – môn Sinh Học

Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2018 – môn Sinh Học, Đề thi thử THPT quốc gia 2018 – môn Sinh Học

Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2018 – môn Ngữ Văn

Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2018 – môn Ngữ Văn, đề thi thử THPT quốc gia 2018 – môn Ngữ Văn

Đề thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM 2018 (đề minh họa)

Đề thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM 2018 (đề minh họa). Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 150 phút, tổng điểm tối đa là 1.200 điểm. Các câu hỏi có độ khó, độ phân biệt khác nhau sẽ có đóng góp khác nhau vào tổng điểm. Cụ thể:

ĐỀ THI THAM KHẢO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 – MÔN TOÁN

ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN TOÁN KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018. ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018