Đề thi THPT quốc gia 2019Đề thi tham khảo Môn Lịch Sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Môn Lịch Sử. Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề. Đề thi có 04 trang

Đề thi tham khảo Môn Ngữ Văn kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề.

Đề thi tham khảo Môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI THAM KHẢO(Đề thi có 06 trang)KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019Bài thi: TOÁNThời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

14 đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 chính thức từ Bộ GD&ĐT

14 đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 chính thức từ Bộ GD&ĐT. Ngày 6/12/2018 sau khi công bố phương án thi THPT quốc gia 2019, Bộ Giáo dục đưa ra đề tham khảo để thí sinh có định hướng ôn tập.