Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Môn Lịch Sử năm 2011

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Môn Lịch Sử năm 2011 từ Bộ Giáo Dục và Đào tạo và thang điểm, hướng dẫn chấm bài.

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Môn Lịch Sử năm 2011

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Môn Lịch Sử năm 2011 − Giáo dục trung học phổ thông. Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.

Đáp án Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 Môn Văn

Hướng dẫn chấm thi và đáp án đề thi Môn Văn tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 – Giáo dục trung học phổ thông. Đáp án chính thức từ Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 Môn Văn

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 Môn Ngữ Văn. KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi: NGỮ VĂN − Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.