Phần mềmCác phần mềm hỗ trợ đọc đề thi và hỗ trợ học tập, ôn thiFoxit reader: phần mềm đọc pdf miễn phí

Có nhiều phần mềm hỗ trợ đọc file .pdf, nhưng phổ biến nhất và miễn phí là phần mềm Foxit reader.