Đáp án chi tiết đề thi đại học môn Toán Khối D năm 2002

Đáp án chi tiết đề thi đại học cao đẳng môn Toán Khối D 2002. Đáp án chính thức môn Toán Khối D kèm thang điểm cho hệ đại học và cao đẳng.

Tải Đáp án chi tiết đề thi đại học môn Toán Khối D năm 2002 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

One Comment

  1. Trinh TiNy says:

    lần đầu thữ sức koi dc nhiêu điễm …..
    Ai ngờ cái kết cục nó thãm 🙁

Leave a Comment


Phiên bản Text

1 Bộ giáo dục và đào tạo Kỳ thi tuyển sinh Đại học , cao đẳng năm 2002 Môn Toán, khối D Đáp án và thang điểm đề thi chính thức --------------------------------------------- H-ớng dẫn chấm thi môn toán khối D

Câu I: 1. -Nếu TS làm sai ở b-ớc nào thì kể từ đó trở đi sẽ không đ-ợc điểm. -Nếu TS xác định đúng hàm số và chỉ tìm đúng 2 tiệm cận thì đ-ợc 1/4 điểm. 2. Nếu TS làm sai ở b-ớc nào thì kể từ đó trở đi sẽ không đ-ợc điểm. 3. -Nếu TS dùng điều kiện nghiệm kép thì không đ-ợc điểm. -Nếu TS không loại giá trị m = 1 thì bị trừ 1/4 điểm.

Câu II: 1. -Nếu TS làm sai ở b-ớc nào thì kể từ đó trở đi sẽ không đ-ợc điểm. -Nếu TS kết luận nghiệm sai bị trừ 1/4 điểm . -Nếu TS sử dụng điều kiện sai: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? = ? ? ? = = ? = 0 ) x ( g 0 ) x ( f 0 ) x ( g 0 ) x ( f 0 ) x ( g ). x ( f và dẫn đến kết quả đúng sẽ bị trừ 1/4 điểm. 2. TS làm đúng ở b-ớc nào đ-ợc điểm ở b-ớc đó.

Câu III: TS làm đúng b-ớc nào đ-ợc điểm b-ớc đó.

Câu IV: TS làm đúng b-ớc nào đ-ợc điểm b-ớc đó.

Câu V: 1. TS làm đúng b-ớc nào đ-ợc điểm b-ớc đó. 2. TS làm đúng b-ớc nào đ-ợc điểm b-ớc đó. ----------------------Hết----------------------

Đáp án chi tiết đề thi đại học môn Toán Khối D năm 2002