Đáp án chính thức Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 TP Hồ Chí Minh

Đáp án chính thức Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 TP Hồ Chí Minh

Tải Đáp án chính thức Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 TP Hồ Chí Minh PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

hướng dẫn chấm thi, hướng dẫn chấm câu 1 x2 -25 +5=0 detal =0 x1=x2=5; 4x - 5x - 9 = 0 đặt t =x2 phương trinh trở thành 4r -5r -9 =0 a -b +c =0 t1 = -1

Đáp án chính thức Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 TP Hồ Chí Minh