Đáp án đề thi cao đẳng môn Tiếng Đức khối D năm 2013

Đáp án đề thi cao đẳng môn Tiếng Đức khối D năm 2013 mã đề 318  426  537  681  794  859 .

Tải Đáp án đề thi cao đẳng môn Tiếng Đức khối D năm 2013 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG ĐỨC; Khối D (Đáp án có 02 trang)
Câu     Mã đề - Đáp án    
           
  318 426 537 681 794 859
1 A B D B C A
2 D B A C B D
3 B D B A C D
4 D D A C C A
5 B C C A D C
6 A A D A B C
7 C A A D D D
8 B D C C D D
9 B C C D C C
10 B A A A B A
11 A B A D B A
12 A A B D D A
13 C B A B A C
14 C C A A B D
15 C C D C B D
16 B B B D D B
17 D A B C A C
18 D C C D B C
19 A A B C C B
20 C D C A C A
21 D C B C A D
22 A C B B B C
23 D C A A B B
24 D B B D D A
25 C D C D A A
26 B C A D D D
27 C B B C A B
28 D D B A A C
29 C A D B B A
30 B C D A B A
31 C B D B A B
32 A A C D C D
33 B B C B A B
34 D D B A B A
35 A C A B B A
36 C D A A A A
37 C B D A C D
38 A A C B D C
39 C C B D D C
40 D D C A B A
41 C D B C C B
42 C C A C A A
43 A B A C A D
uploaded by dethivn.com
Câu     Mã đề - Đáp án    
           
  318 426 537 681 794 859
44 B B C A A B
45 C A C C C C
46 B B A B D A
47 D A D D C D
48 B C C A D B
49 A A B A C C
50 D C D D C D
51 A B D C B B
52 A C B C D C
53 A B C D A B
54 B D D D C B
55 A C B B B B
56 D D B B B B
57 D B A D B B
58 A B D B A C
59 B C B C D B
60 C A C C D B
61 B D D D B A
62 C D B D C D
63 B A A C A D
64 B B A C D A
65 D B D B D C
66 B A C D A C
67 A C A C C A
68 D B D B A C
69 C A A A D B
70 B D B B A D
71 A D D B D B
72 C D C B C D
73 A A D B C D
74 C D C B C D
75 D A D A A A
76 A C A A B D
77 B A D D C C
78 D D C C D C
79 D A D B D C
80 D D C A A B

Đáp án đề thi cao đẳng môn Tiếng Đức khối D năm 2013