Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Nga khối D năm 2013

đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Nga khối D năm 2013 mã đề 195  263  358  513  734  853.

Tải Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Nga khối D năm 2013 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NGA; Khối D (Đáp án có 02 trang)
Câu     Mã đề - Đáp án    
           
  195 263 358 513 734 853
1 A B B A C B
2 A B A C A D
3 A A B C B D
4 A C D C D D
5 B B C A B C
6 A A B A A C
7 D B A B B A
8 C C D B D A
9 B A B B C B
10 B C A C D A
11 D A C B D B
12 D D D B D C
13 A A A A A C
14 B A C A B D
15 D A D A B B
16 A D A D B A
17 D D C A C A
18 D C C B A B
19 C C A B D C
20 A C C C A A
21 B A B C A D
22 C B D B D B
23 B A A C A B
24 A D B D A A
25 A B A B C C
26 B D C A D D
27 B D A A C B
28 A A A A C C
29 C A A B B B
30 D D C D D A
31 D C A D B B
32 A B A B D A
33 D C A C B D
34 B D C B C B
35 C C A B B C
36 C C C D C D
37 C B B A B C
38 A D D C D C
39 D D B A A D
40 B B C B B D
41 C C B C C A
42 A A A D C D
43 D D D C C D
uploaded by dethivn.com
Câu     Mã đề - Đáp án    
           
  195 263 358 513 734 853
44 D A B A C D
45 C D C C D C
46 B B C A A B
47 D D D D B A
48 D A D A C A
49 C B D C D B
50 B B B D C C
51 A A B D B B
52 C B C A A B
53 D D C D A B
54 B B D C B A
55 A C D B C C
56 A C D D B A
57 C B C D C B
58 A B B A A C
59 D D B C A D
60 B C D C D B
61 C D B D C B
62 B C C D A D
63 C A D D A A
64 B D D C D B
65 C B B D C C
66 B A A D B A
67 C C B B D A
68 D C C A D D
69 B A D C B C
70 A C A D C C
71 C A D D A D
72 A C B B D D
73 D D A A B A
74 B B C B A C
75 D A D C B A
76 C D A D A D
77 B B B B D D
78 D B C A D A
79 C C B C A C
80 C D D B C C

Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Nga khối D năm 2013