Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Nhật khối D năm 2013

Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Nhật khối D năm 2013 mã đề 248  475  526  693  729  951 .

Tải Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Nhật khối D năm 2013 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NHẬT; Khối D (Đáp án có 02 trang)
Câu     Mã đề - Đáp án    
           
  248 475 526 693 729 951
1 D B A D B A
2 D D C A C D
3 A C C B B C
4 D D B C C B
5 C C B D C D
6 C A B A C C
7 A A B B A A
8 D A A A D A
9 C B C D B A
10 A C A B B D
11 C A D C D A
12 B B B B A B
13 B A A B A B
14 A C C A B B
15 B A B A D D
16 D D C D D C
17 A A C C A A
18 A C A C C C
19 D D C C A A
20 B A A C C B
21 A A C C A C
22 C A B A A C
23 B B D A D D
24 C A B D C A
25 D D D C C D
26 C C C C D B
27 D A B B C B
28 C B A B D C
29 D B C A B D
30 D D B C A A
31 D D D D C B
32 A C B C D D
33 B B A B B D
34 A D A A B C
35 B D A A C C
36 B C C A B C
37 D B D C A B
38 A C C D D B
39 D B C D B A
40 B D D D A A
41 A D B D A B
42 C C C B B C
43 C C A B C C
uploaded by dethivn.com
Câu     Mã đề - Đáp án    
           
  248 475 526 693 729 951
44 B B A A C D
45 B B D B B C
46 A A C C A B
47 C A B A A B
48 C C A D C A
49 C B C B B D
50 A B D C A A
51 A B A C D D
52 C D D A D B
53 C B B B B C
54 C D D D C D
55 D A A D D D
56 B C A B B B
57 A C D B C D
58 B B D C D B
59 B A A C D B
60 C D D B D C
61 B C B D A C
62 C D A A A D
63 D C B B D B
64 D D A B C B
65 B B C C A A
66 A D D D A A
67 A A D A D C
68 D D B B C D
69 D B D A B A
70 C A D D B A
71 A B D D B A
72 B C D B D A
73 A A C A B B
74 D D A D C D
75 B A D D D C
76 B B B C D C
77 B C C A C D
78 A C B D A C
79 C D C C B A
80 D C B A A D

Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Nhật khối D năm 2013