Đáp án đề thi cao đẳng môn Tiếng pháp khối D năm 2013

Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng pháp khối D năm 2013 mã đề 193  286  374  463  531  617 . đáp án chính thức từ bộ giáo dục và đào tạo gồm 2 trang.

Tải Đáp án đề thi cao đẳng môn Tiếng pháp khối D năm 2013 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG PHÁP; Khối D (Đáp án có 02 trang)
Câu     Mã đề - Đáp án    
           
  193 286 374 463 531 617
1 B C C C A B
2 B C B B A D
3 A B C B D B
4 B C B C D D
5 D A A A A D
6 A A B B C C
7 A C A B D D
8 B B C A C A
9 D B C C B C
10 C C A A B D
11 C B A B A D
12 C A A D A B
13 D C A D B C
14 D C A C D C
15 A A B D D C
16 C B C B D C
17 D D C A B B
18 B B A B B D
19 D A B C C D
20 C B C D B A
21 D D C C C B
22 C B C C C A
23 A C B D B B
24 A D C C C C
25 A B D C A A
26 C B B B D A
27 B C A C B A
28 D A B A C B
29 C A D A D A
30 A C C D C A
31 B C B A C C
32 D C D D C A
33 C D D D B A
34 B D D B A C
35 C B A A A B
36 C D B D B C
37 D A B B B C
38 D C D B D B
39 D C D B B C
40 C D C C A D
41 A B C B D D
42 A B B A D B
43 D D C B A A
uploaded by dethivn.com
Câu     Mã đề - Đáp án    
           
  193 286 374 463 531 617
44 D B B A A C
45 A D C B B D
46 C D C A A A
47 D A B B D D
48 B A C B B A
49 B B B C D B
50 B D D C A C
51 B A A D C A
52 B B D D C B
53 A C C C A A
54 C C D D A C
55 C D D C A B
56 A B A D D B
57 B B C D B C
58 B A D C C D
59 C D B C D B
60 B D D B D A
61 A C A A B D
62 C A B A C D
63 D A A B D D
64 A D D A D A
65 B B D A D A
66 C C B D D A
67 A D D A D C
68 D D A A B B
69 A D D D A B
70 A C A A B B
71 B D D D C D
72 B C D C D D
73 D B B C C B
74 C D A D A D
75 A A B A C B
76 D A A D A C
77 A A A A B A
78 C A A C A C
79 D A D D B D
80 B A C B B C

Đáp án đề thi cao đẳng môn Tiếng pháp khối D năm 2013