Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Trung khối D năm 2013

Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Trung khối D năm 2013 mã đề 196  371  527  638  749  958

Tải Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Trung khối D năm 2013 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG TRUNG; Khối D (Đáp án có 02 trang)
Câu     Mã đề - Đáp án    
           
  196 371 527 638 749 958
1 C C C C A A
2 B D C A B A
3 C B D B B C
4 D D A B C A
5 B D D B C A
6 B C C A A B
7 C D A D D B
8 B C D B C D
9 C B D D D A
10 C C D C D D
11 D B C A C C
12 B B A A C C
13 B D B C B C
14 B D B C A D
15 B D D A A C
16 A C B A D D
17 D C A A D C
18 D B A A B D
19 D D A A D A
20 B C A A C C
21 D A B A A D
22 D A D C D D
23 C A A A A C
24 A B B C A D
25 C D B C B A
26 A B C C C A
27 B B D D C D
28 B B D B A A
29 D B D C A A
30 C B B C B A
31 A B D B A D
32 A B D D B D
33 D C A B D D
34 C D A D C B
35 B C A A A B
36 A B D B D A
37 D C C D B B
38 D A D D D D
39 D D C D D C
40 C A C A A A
41 A D B B B A
42 C A D A D C
43 B C A D A B
uploaded by dethivn.com
Câu     Mã đề - Đáp án    
           
  196 371 527 638 749 958
44 A A C B D C
45 B A A B D D
46 C D D A C C
47 D D C C D C
48 D D D D A C
49 A B B D C B
50 A D C A A A
51 D C B D C C
52 B A B D D A
53 C A B D B A
54 B A D B D C
55 A B C C A A
56 C C C B A B
57 B A B C C D
58 C C B B A D
59 A A C A A B
60 A D A D B D
61 A C B A A B
62 C B B D B C
63 C C A B B D
64 D A B B C B
65 C B A B C B
66 C D A B D B
67 D A A B D B
68 A D C C B C
69 D B C C C B
70 D C A C B C
71 B A C D C B
72 B C D C C B
73 A A A C D B
74 D C D C B C
75 A A C B B B
76 A A C C C A
77 A B B D B A
78 C D C D B D
79 B A B A B B
80 A C B D C D

Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Trung khối D năm 2013