Đáp án Đề thi cao đẳng môn Vật lý khối A năm 2007

Đáp án đề thi tuyển sinh cao đẳng môn Vật lí khối A năm 2007 mã đề 126 239 345 527 750 849

Tải Đáp án Đề thi cao đẳng môn Vật lý khối A năm 2007 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

dethivn.com Trang 1/2 BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀCHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀTHI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn: VẬT LÍ, Khối A

Mã đềthi Câu số 126 239 345 527 750 849

1. B B C A C B 2. D D A C D D 3. B B A A B B 4. D D C C A A 5. A C D A C B

6. B C A A D A 7. D C D D A A 8. B C B D C B 9. C A D C C A 10. B D B B B C 11. D A C C A C 12. C C D B A D 13. C D C B C A 14. D B C D D A

15. B B A C C D 16. C A B B B A 17. A C A C D B 18. C A D C D D 19. B D A D A D 20. C A B B C C 21. C A A D D A 22. C B B B B B 23.

D B A B D D 24. A C A A B B 25. C C B B A B 26. C B C B B D 27. C A B D D C 28. B B A A D C 29. A A D C C A 30. C C B B A B 31. A A C C B A 32. D A C B A D dethivn.com

Trang 2/2 Mã đềthi Câu số 126 239 345 527 750 849 33. A B D D B A

34. A D D D C D 35. D D B A C B 36. A C D D B B 37. B C D B A D 38. D D C A C C 39. C B D D D C 40. A D B C D C 41. C A C D B C

42. A D D C A C 43. B D B B C C 44. D A A A D D 45. A A C A B D 46. A D D C B C 47. D C A B B A 48. C C C A D D

49. B A B A A B 50. A C B A A B 51. D D D D C A 52. D D A C A B 53. B B B D B A 54. D B C B C A 55. B C A A B C

56. A B C C D D 57. B A D C A C 58. B B B D A B 59. D B A A C C 60. A D C D D D

Đáp án Đề thi cao đẳng môn Vật lý khối A năm 2007