Đáp án Đề thi đại học cao đẳng môn tiếng pháp khối d năm 2006

Đáp án Đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng môn tiếng pháp khối d năm 2006

Tải Đáp án Đề thi đại học cao đẳng môn tiếng pháp khối d năm 2006 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

dethivn.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: TIẾNG PHÁP, khối D

STT Câu Đáp án STT Câu Đáp án 1 Câu 1 A 41 Câu 41 B 2 Câu 2 D 42 Câu 42 B 3 Câu 3 D 43 Câu 43 C 4 Câu 4 B 44 Câu 44 A 5 Câu 5 B 45 Câu 45 A 6 Câu 6 A 46 Câu 46 B 7 Câu 7 D 47 Câu 47 C 8 Câu 8 C 48 Câu 48 D 9 Câu 9 A 49 Câu 49 B

10 Câu 10 B 50 Câu 50 C 11 Câu 11 B 51 Câu 51 D 12 Câu 12 B 52 Câu 52 C 13 Câu 13 B 53 Câu 53 B 14 Câu 14 A 54 Câu 54 A 15 Câu 15 B 55 Câu 55 C 16 Câu 16 D 56 Câu 56 C 17 Câu 17 A 57 Câu 57 B 18 Câu 18 A 58 Câu 58 A

19 Câu 19 B 59 Câu 59 D 20 Câu 20 A 60 Câu 60 B 21 Câu 21 A 61 Câu 61 A 22 Câu 22 A 62 Câu 62 C 23 Câu 23 C 63 Câu 63 C 24 Câu 24 C 64 Câu 64 A 25 Câu 25 B 65 Câu 65 B 26 Câu 26 C 66 Câu 66 B 27 Câu 27 A 67 Câu 67 A 28 Câu 28 C 68 Câu 68 B 29 Câu 29 C 69 Câu 69 B 30 Câu 30 D 70 Câu 70 B 31 Câu 31 C 71 Câu 71 D 32 Câu 32 D 72 Câu 72 A 33 Câu 33 A 73 Câu 73 B

34 Câu 34 D 74 Câu 74 C 35 Câu 35 C 75 Câu 75 D 36 Câu 36 C 76 Câu 76 B 37 Câu 37 A 77 Câu 77 A 38 Câu 38 A 78 Câu 78 A 39 Câu 39 B 79 Câu 79 B 40 Câu 40 C 80 Câu 80 B

Đáp án Đề thi đại học cao đẳng môn tiếng pháp khối d năm 2006