Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2012

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2012 mã đề 248  475  526  693  729  951.

Tải Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2012 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG ANH; Khối D1
Câu số     Mã đề thi
248 475 526 693 729 951
B B C C D B
A C C B C B
B D C B D D
A D D D B C
B B B A B D
B C D D A C
C B B B D B
D A C D D D
B D D D B C
10. D B A B B C
11. C A D D C B
12. D D A C D B
13. A C B C C D
14. A B C B A D
15. A C D D D D
16. B A A B A C
17. A D B A D A
18. D D B A A D
19. B D A B A A
20. C C D B D A
21. D C D A A B
22. C A A D A B
23. C A C D B B
24. A B D C B C
25. A C D A B C
26. D B C A D D
27. A B A A B B
28. C D D C B B
29. B A B C A C
30. A B C C C D
31. D A B C A C
32. A C C D C B
33. D A B C A C
34. B A D D C D
35. A A C D C A
36. B B A A B A
37. B C D A C D
38. C D B C C B
39. A B A B A A
40. B C B A D A
1
Câu số     Mã đề thi    
248 475 526 693 729 951
41. C A D D A A
42. B C C A C D
43. A D A C A C
44. B D B A B C
45. C D A B C D
46. D A B C A B
47. D D A B D C
48. A B D D C A
49. A B C D A C
50. D D B B B C
51. A B B B C B
52. B D A A B A
53. C D B A A A
54. C A C D D A
55. D D A A A C
56. C C B B D B
57. C D D D C D
58. A C A A C A
59. C C B D A A
60. C B A C C B
61. D A A D B D
62. D A C C D B
63. B C C C D C
64. C B A B D A
65. C C C B C A
66. D C A B C A
67. B B D B B D
68. B C D A B B
69. D A C C A A
70. C B A A D D
71. B A B C B C
72. A C D C D C
73. C A D A A D
74. D C C D C D
75. A B B C B A
76. D A C D B B
77. B D C B D D
78. C B B C B C
79. D D D A D B
80. D A A B C A
2

Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2012