Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2013

Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2013 mã đề 296 394 528 647 752 913

Tải Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2013 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013  
Câu     Mã đề - Đáp án    
           
  296 394 528 647 752 913
1 A B D A D B
2 B A D A A C
3 D A B C D D
4 B B D C C D
5 A C D D C B
6 D D D A A C
7 D A A C C A
8 D C B B B A
9 A B B C C A
10 C A B A C A
11 C C B B C A
12 A D A B B C
13 C C A D B B
14 D C A B B A
15 C C A A A B
16 A A C D A B
17 D C A B B A
18 C B B B A B
19 A C D C A C
20 A C C A C A
21 C A A B B C
22 C B D B B C
23 C A C A D B
24 B B B D D C
25 B D C A D D
26 C D B C A A
27 B A A B B A
28 A A B A B C
29 C D C A D C
30 C C B A C C
31 B D D B A C
32 B B A B C D
33 D C D A A A
34 A B B B B C
35 A A B D C A
36 C B B C B B
37 B B A A C A
38 D D D D A B
39 D B C A B B
40 D A D B B D
41 D C A C C C
42 A B D B D B
43 D D B D A B
Môn thi: TIẾNG ĐỨC; Khối D (Đáp án có 02 trang)    
Câu     Mã đề - Đáp án    
           
  296 394 528 647 752 913
44 D D C D D B
45 B D C A C C
46 A C D D B D
47 C B A B D D
48 C A D C D D
49 D B A A A D
50 B B B C B B
51 C C B D D A
52 D D D B A C
53 B D A D A A
54 B A A D A B
55 C A C B C D
56 C B D D C A
57 A C B D C B
58 B C C D D D
59 A A C A C A
60 A D B B B D
61 A D B D B C
62 B D C D A A
63 C C C C A D
64 B D C C B D
65 C B B C A C
66 A B D C D B
67 D A C C D C
68 D B A A D D
69 A D D B C B
70 C A D C B C
71 B C C C A B
72 B A C A D A
73 D B A C A D
74 B A A C D B
75 D A C B D A
76 B D D D D D
77 D C C A C D
78 B D A C B D
79 A C A D C D
80 A D C D D C

Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2013