Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2013

Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2013 mã đề 279  415  524  731  836  957.

Tải Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2013 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013  
Câu     Mã đề - Đáp án    
           
  279 415 524 731 836 957
1 A A B C A C
2 D B C A D D
3 B C B A B A
4 D C A B B A
5 C D C D A D
6 A D A D C D
7 B A D A C D
8 C A B B C A
9 A A B D A B
10 C C B B B C
11 D A D D A B
12 C B B A C B
13 D D A C C A
14 D D A C D D
15 D B B D B C
16 A D A A D B
17 B D B B B B
18 D B B C D B
19 C A D C C B
20 C A C C B B
21 A D A A A B
22 C B A B C B
23 D C D A A B
24 B C B B D D
25 B C B B B D
26 D C B A B A
27 C C C C A C
28 A B A D B A
29 A C B D B B
30 A A D A B C
31 B A C A B D
32 D C D B D D
33 D A D D C C
34 C D D C D B
35 B A B A A A
36 B B D C C D
37 A B C B D D
38 A A D D A A
39 D D D D D C
40 C A C B C B
41 D D D C C C
42 D C D A B D
43 B B B C A A
Môn thi: TIẾNG NGA; Khối D (Đáp án có 02 trang)    
Câu     Mã đề - Đáp án    
           
  279 415 524 731 836 957
44 B A D B D A
45 D B B C C A
46 C D C D B A
47 C C C A A A
48 B A A A A D
49 A B D D A A
50 C C B B B B
51 D B C B C D
52 A B D B A C
53 B C A B D C
54 D B C A D D
55 B A C B B C
56 B D C A C B
57 B D A B B C
58 C B A A B D
59 B D C C C D
60 C A A D A A
61 A D D D A A
62 B C A C D D
63 A A A C D B
64 B B C D D C
65 C B C C C C
66 A C B A C A
67 A C C D D C
68 A B C D D C
69 C C C A B B
70 C D A C D C
71 C B B D A A
72 A D D B C C
73 C D A C A B
74 B C A C B D
75 A D D A D D
76 A A D B A A
77 D C B D C C
78 D A C B A A
79 B D A C D B
80 D B A D C C

Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2013