Đáp án đề thi đại học môn tiếng Nga khối D2 năm 2012

Đáp án đề thi đại học môn tiếng Nga khối D2 năm 2012 mã đề 197  425  538  724  846  963

Tải Đáp án đề thi đại học môn tiếng Nga khối D2 năm 2012 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

dethivn.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TIẾNG NGA; Khối D2

1 Mã đề thi Câu số 197 425 538 724 846 963

1. A A D C D A 2. C C C B D D 3. B B C C D A 4. C A D A C A 5. D A B C B D 6. C A A B A C 7. B D D B C A 8. C D D B C C 9. D B D D C C

10. D C C C C A 11. B D B B A D 12. B B A B C B 13. B B C A C A 14. A C D A B D 15. B A D A C A 16. A C C B B B 17. C A B B D D 18. A D D C A A 19. A B D C C B

20. D A C D B B 21. B C C B D D 22. A C C A A C 23. C A B C C C 24. C C A A C D 25. C B C C A D 26. B D D A B A 27. D C C C A D 28. A A A D C A 29. C B A A C C

30. B B B A C D 31. D B A D C D 32. C D A C B A 33. A A D A D D 34. A D D D C B 35. C B D A D B 36. A C D D A D 37. A A A B B A 38. B C A B B C 39. C D B C A D 40. C D D B B B

2 Mã đề thi

Câu số 197 425 538 724 846 963

41. D D C D B D 42. D B A C D B 43. A D A A D D 44. D B B A B A 45. B A D D B B 46. C A B A D D

47. D B B D A A 48. D B A D B B 49. A A B C D D 50. D D A B A B 51. C A A C D C 52. B B D A B A 53. C C C B B B 54. C C D D A D 55. A D C D A A 56. A D C B D A 57. D A B D D C 58. C D B C D C 59. D D B C C B 60. A C C D A B

61. B B A D A C 62. A C D C B B 63. D C A D C A 64. D D C A A C 65. A A B A D C 66. B A C D B C 67. B C B C B A 68. B B C A A C 69. B C A B D D 70. C A A A A C 71. B B C D C C 72. D A B D A B 73. B D A C D C

74. D B A B A B 75. C C B C B A 76. A C C B C B 77. B B B A B C 78. D D B B A C 79. D D B D D B 80. A C D B D B

Đáp án đề thi đại học môn tiếng Nga khối D2 năm 2012