Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Nhật khối D năm 2013

Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Nhật khối D năm 2013 mã đề 368  417  512  631  739  851.

Tải Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Nhật khối D năm 2013 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013  
Câu     Mã đề - Đáp án    
           
  368 417 512 631 739 851
1 A C A D B B
2 A B B B C A
3 D A C C D C
4 A A A D D C
5 B B B A C A
6 D D D B B D
7 B A C B D B
8 A C D D C D
9 A D C C A A
10 A B A B C D
11 B A B D C B
12 A B C A D C
13 C D B C B A
14 C B B D A B
15 D A B D B A
16 A B A A C B
17 D B D D A C
18 D A B D B A
19 A B A B A B
20 B C D C A D
21 C C B D A C
22 D A A A C A
23 C A D C D A
24 B C A B A B
25 D D B D D B
26 C A B D A A
27 D D C C B D
28 A D D C A D
29 D A C B B B
30 C C C D A B
31 D B B D B B
32 A C A C A B
33 C D D B D D
34 B A A B C A
35 B B B A A D
36 C B D C D D
37 C C A C D A
38 B C A A C D
39 D C C C B C
40 D A C A D B
41 B C A A D C
42 A C A B B C
43 C C A B A A
Môn thi: TIẾNG NHẬT; Khối D (Đáp án có 02 trang)     uploaded by dethivn.com
Câu     Mã đề - Đáp án    
           
  368 417 512 631 739 851
44 B A B D A C
45 C D C B A D
46 B D A D A D
47 B D D C D C
48 C B C B C C
49 D A D A B A
50 D B C B C D
51 B D C D A A
52 B A A D D B
53 C A A C B A
54 A C D A C C
55 B A D C D D
56 B D D D C C
57 A C B B A B
58 D C B D A D
59 B D C B B B
60 D B A A D A
61 A D D A C A
62 D D C A B A
63 C B B C D A
64 C C C D B A
65 B B D C D D
66 D A B A C B
67 B C D B D D
68 A C C C C C
69 A B C B A C
70 D D B C D B
71 B B D A B C
72 C D C A D D
73 A D B B B C
74 C A A A C D
75 C C D A B B
76 C D C A B C
77 D D B B C C
78 A B D A B D
79 A A A C C B
80 C B D C C C

Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Nhật khối D năm 2013