đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2013

đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2013 mã đề 135 264 391 437 582 716

Tải đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2013 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

uploaded by dethivn.com   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013  
Câu     Mã đề - Đáp án    
           
  135 264 391 437 582 716
1 D A B B B B
2 B C A A D A
3 B D A C D C
4 D B A C A C
5 B A C C D D
6 C C A C A B
7 C B B D C C
8 A D C A C B
9 D B D C B C
10 D A D A C C
11 C D A C A C
12 B D C D C A
13 C D D D B C
14 B A D B C D
15 B B A D A A
16 D D B B A D
17 C A A B B A
18 D A D B A B
19 B C C C A B
20 D B C A D D
21 B C B B D A
22 A A A A C D
23 A D D C C D
24 A B C C B C
25 A A B B C C
26 B C B C A B
27 A B A A B A
28 A C A B C C
29 D A B D D B
30 D A D B A D
31 B A A A B B
32 D A C A C A
33 A B D B C D
34 A C C B C B
35 C D B D A D
36 A C B C D A
37 C B B D B D
38 D A C D A C
39 B C C D D B
40 D D B C A A
41 B A A A B A
42 C C A D B D
43 C A C C C B
Môn thi: TIẾNG PHÁP; Khối D (Đáp án có 02 trang)     uploaded by dethivn.com
Câu     Mã đề - Đáp án    
           
  135 264 391 437 582 716
44 B C B D D D
45 D D B A C C
46 A C C A A A
47 C C D C D D
48 C D D A D C
49 B A B A B C
50 D C D B A A
51 C D C D B C
52 A D A C A C
53 B C B A A D
54 C A C C C A
55 A B D A B B
56 A D A D B B
57 C D D C A B
58 D C B D D B
59 A D C D A C
60 D A B C A D
61 A B A A B B
62 C B A B B D
63 B B A B C A
64 D B D C B A
65 D B B D C A
66 A D C B D D
67 A C C D C C
68 C D C D B D
69 B C B B D C
70 D B B D A B
71 B D D D D B
72 C B D B C A
73 C B C B D A
74 A B D C C D
75 D C A B D B
76 B C D A D C
77 B A C A D A
78 A B A A D B
79 C D D A B A
80 C A D B B D

đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2013