đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2013

đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2013 mã 197  425  538  724  846  963.

Tải đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2013 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013   Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D
Câu     Mã đề - Đáp án    
           
  197 425 538 724 846 963
1 D D C C A B
2 D A A A B A
3 B A D D C D
4 B D A C B B
5 A C D C B D
6 B C A A D A
7 C B A B A A
8 B B C B A C
9 C D D C C D
10 C C B A D D
11 A B C C A B
12 C B A B B A
13 A A D B C B
14 C D B B A A
15 D B B B D A
16 B A C A C D
17 B D D B A C
18 A D D D D B
19 A C B D B D
20 A D D C C D
21 A C B B C A
22 B D A C C C
23 A D D D C A
24 B B B D A A
25 A D A B D D
26 D C C C B B
27 C D B A A C
28 D D C C B C
29 B A C A B D
30 D B C A B A
31 D A B B A B
32 A D D D C A
33 D B A D A A
34 A B C A A B
35 A A B A C D
36 D A C D B D
37 B B A A D B
38 D A C B C C
39 A C A C B C
40 B A A A D B
41 B D C D C D
42 B A B D C A
43 C A D C D C
(Đáp án có 02 trang)     uploaded by dethivn.com
Câu     Mã đề - Đáp án    
           
  197 425 538 724 846 963
44 D C A A A A
45 B C C C D B
46 D B C A B B
47 D A B C A D
48 C D D B B A
49 A A B D A C
50 D D A B C B
51 B B C B A D
52 C C A B D C
53 B A B C C D
54 C B B A D C
55 C D D D B A
56 C B A D A C
57 D C C C D D
58 A B B B D C
59 D A A D C B
60 B B D C D D
61 C B C D B A
62 C A D B C C
63 D B B B B B
64 A A D D B B
65 C D B D A A
66 D C A B A D
67 C C B C D C
68 A C A A D B
69 C B A C A C
70 C C C D C D
71 C C D A B B
72 D A D D A A
73 B A B B C C
74 A B D A D C
75 B D D C C B
76 A C A A B C
77 B C D A D B
78 D C C C B C
79 C C C D D D
80 A D B A D A

đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2013