Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A năm 2002

Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A năm 2002. Đáp án chính thức và chi tiết từ BGD&ĐT của đề thi đại học môn Toán khối A năm 2002.

Tải Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A năm 2002 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

bộ giáo dục và đào tạo Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 ------------------------------------- Đáp án và thang điểm môn toán khối A

Câu 1:
ý 1
Tập xác định Bảng biến thiên Thí sinh có thể lập 2 bảng biến thiên ý 2 ....


Câu 2:
....(Thí sinh có thể giải trực tiếp hoặc đặt ẩn phụ kiểu khác) (Thí sinh có thể dùng đồ thị, đạo hàm hoặc đặt ẩn phụ kiểu khác )

Câu 3:
..... (Thí sinh có thể sử dụng các phép biến đổi khác) (Nếu thí sinh vẽ hình thì không nhất thiết phải nêu bất đẳng thức

Câu 4:
2) Có thể làm theo phương pháp tọa độ: Chẳng hạn chọn hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxyz sao cho trong đó h là độ dài đ-ờng cao SH của hình chóp ABC

Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A năm 2002