Đáp án Đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017 môn Văn

Đáp án Đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017 môn Văn

Tải Đáp án Đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017 môn Văn PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

1 BÔ GIA ̣ ́ O DUC ̣ VÀ ĐÀ O TAO ̣ ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TRUNG HOC PHÔ ̣ ̉ THÔNG QUÔ ́ C GIA NĂM 2017 Bài thi: NGỮ VĂN ĐÁ P Á N - THANG ĐIỂ M (Đáp án - Thang điểm gồm có 02 trang) Phần Câu Nôi dung ̣ Điểm

I ĐOC HIÊ ̣ ̉ U 3.0 1 Chỉ ra được phương thức biểu đạt chính: nghị luận/ phương thức nghị luận. 0.5 2 Theo tác giả, thấu cảm là khả năng nhìn thế giới bằng con mắt của người khác, đặt mình vào cuộc đời của họ; là sự hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn một ai đó... 0.5 3 Nhận xét được đó là những hành vi tưởng như bình thường nhưng có ý nghĩa trong đời sống; thể hiện sự thấu cảm, chia sẻ;... 1.0 4 Nêu rõ quan điểm đồng tình hoặc không đồng tình; lí giải hợp lí, thuyết phục về mối quan hệ giữa lòng trắc ẩn và sự thấu cảm. 1.0

II LÀM VĂN 7.0 1 Trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của sự thấu cảm trong cuộc sống 2.0 a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn Thí sinh có thể trình bày đoan ̣ văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoăc ̣ song hành. 0.25 b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận Ý nghĩa của sự thấu cảm trong cuộc sống. 0.25 c. Triển khai vấn đề nghị luận Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghi luâ ̣ n ̣ theo nhiều cách nhưng cần làm rõ ý nghĩa của sự thấu cảm đối với cá nhân và xã hội. Có thể theo hướng sau: - Sư thấu ca ̣ ̉m bồi đắp lòng nhân ái, giú p con người biết sống yêu thương, biết chia sẻ và có trách nhiệm. - Sự thấu cảm tao nên mối quan hê ̣ ̣thân thiện giữa ngườ i vớ i người, giúp cho xã hội tốt đẹp hơn. 1.0 d. Chính tả, dùng từ, đặt câu Đảm bảo chuẩn chı́nh tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Viêṭ. 0.25 e. Sáng tạo Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận. 0.25 2 Cảm nhận đoạn thơ và bình luậnquan niệm về đất nước củ a Nguyên Khoa Điê ̃ ̀m 5.0 a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận Mở bài giớ i thiêu ̣ được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề. 0.25 b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận Cảm nhận đoạn thơ và bình luận quan niệm về đất nước. 0.52 c. Triển khai vấn đề nghị luận Vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. * Giớ i thiêu ngắ n go ̣ n về ta ̣ ́ c giả, tác phẩm, đoan trı ̣ ́ch 0.5 * Cảm nhận đoạn thơ Thí sinh có thể cảm nhận theo nhiều cách nhưng cần đáp ứng các yêu cầu sau: - Về nôi dung ̣ : Đoan trı ̣ ch ́ thể hiện cảm xúc, suy tư và là sự cắt nghıa ̃ khái niệm đất nướ c của tác giả từ nhiều phương diê ̣n. + Địa lí: không gian đất nước rông lơ ̣ ́ n, mênh mông mà gần gũi, thân quen; thiêng liêng mà bình dị; là nơi sinh tồn của bao thế hê,̣... + Li ̣ch sử : gắn vớ i cô ̣i nguồn, sự tiếp nối của các thế hê ̣từ quá khứ đến hiê ̣n ta ̣ i và tương lai, làm nên đất nướ c trườ ng tồn,... + Văn hóa: gắn vớ i những quan niêm, ̣ phong tuc, tâ ̣ p qua ̣ ́n,... kết tinh vẻ đẹp tâm hồn nhân dân. - Về nghê thuâ ̣ ṭ : Đoạn trích sử dụng hiệu quả, sáng tạo thể thơ tự do, chất liêu ̣ văn hóa và văn hoc dân gian ̣ ; kết hợp hài hòa giữa chất trữ tı̀nh và chı́nh luân; ̣ cách cắt nghĩa khái niệm Đất Nước theo lối chiết tự,... 2.0 * Bình luận quan niệm về đất nước Thí sinh cần bình luận hợp lí, thuyết phục. Có thể theo hướng sau: - Nguyễn Khoa Điềm quan niệm đất nước là sự tổng hợp, thống nhất các phương diện lịch sử, địa lí và văn hóa trong mối liên hệ gắn bó với đời sống nhân dân. Điều đó góp phần thể hiện tư tưởng cốt lõi của đoạn trích Đất Nước - tư tưởng Đất Nước của Nhân dân. - Đây là quan niệm mớ i mẻ, sâu sắc, tiêu biểu cho quan niệm về đất nước trong văn hoc Ca ̣ ́ch mang giai đoa ̣ n 1945 ̣ - 1975; góp phần thứ c tı̉nh tinh thần dân tôc ̣ ở thế hê tre ̣ ̉ đô thi vu ̣ ̀ng tam chiếm miền Nam ̣ thờ i chống Mı; khơi gơ ̃ ị tình yêu, trách nhiêm v ̣ ớ i đất nướ c của tuổi trẻ ngày nay. 1.0 d. Chính tả, dùng từ, đặt câu Đảm bảo chuẩn chı́nh tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Viêṭ. 0.25 e. Sáng tạo Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận. 0.5 TÔ ̉ NG ĐIỂ M: 10.0 ------------------- Hết -------------------

Đáp án Đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017 môn Văn