Đáp án thang điểm Đề thi đại học môn Tiếng Trung Quốc Khối D năm 2005

Đáp án thang điểm Đề thi đại học cao đẳng môn Tiếng Trung Quốc Khối D năm 2005

Tải Đáp án thang điểm Đề thi đại học môn Tiếng Trung Quốc Khối D năm 2005 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

bộ giáo dục và đào tạo đáp án - thang điểm ------------------------ đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2005 Đề chính thức ------------------------- môn: Tiếng trung quốc, khối D (Đáp án - thang điểm có 02 trang)

phần câu nội dung điểm 15,0 I II III IV 1. 弄坏了我的自行车,然而连个道歉他也不说。(弄坏了我的自行车,然而他连个道歉也不说。) 1,5 2. 你不是说回国了吗?怎么还在这儿? 1,5 3. 他把今天买来的水果都吃光了。 1,5 4. 他既然认错了,你就 应该原谅他这一次吧。(既然他认错了,你就应该原谅他这一次吧。) 1,5 5. 我们之所以应该向他学习,是因为他是我们班学得最好的。(之所以我们应该向他学习,是因为 他是我们班学得最好的。)

6. 他的确是我最好的朋友。 1,5 7. 大家认为我的病非做手术不可。 1,5 8. 以前的穷日子,她怎么能忘记呢? 1,5 9. 这本《鲁迅小说选》是表哥送给我的。 1,5 10. 她的丈夫一点也不把家务事放在心上。 1,5 10,0

11. B 1,0 12. A 1,0 13. B 1,0 14. D 1,0 15. B 1,0 16. C 1,0 17. C 1,0 18. C 1,0 19. C 1,0 20. A 1,0 15,0

21. 我在朋友家跟小林见过一次面。(我跟小林在朋友家见过一次面。) 1,5 22. 父母应该经常对自己的孩子进行教育。 1,5 23. 为了通过这次考试,我要更加认真地学习。 1,5 24. 我想半个小时不能把这本中文小说看完。 1,5 25. 他从小就在学校里受到很好的教育。(从小他就在学校里受到很好的教育。) 1,5 26. 我家的狗不知道叫谁打死了。(不知道我家的狗叫谁打死了。) 1,5 27. 他是个在汽车工业领域很有成就的人。 1,5 28. 这里的衣服太漂亮了,她恨不得都买回家去。 1,5

29. 张老师一向喜欢看关于中国的电影。 1,5 30. 孩子们今天都打扮得漂漂亮亮的。 1,5 20,0 31. 无论出了什么事,他都热情地帮助我。 2,0 32. 谁知一场大风把这棵树刮倒了 。 2,0 33. 我想明年再去中国旅行。 2,0 34. 现在我累死了,想不出好办法来。 2,0 35. 今天下午我们从学校门口出发。 2,0 36. 明天他就要去中国留学了。 2,0

37. 他的学习成绩比我的好。 2,0 38. 他不愿意为人民服务。 2,0 39. 小王生病住院,我们每天都去看他一次。 2,0 40. 他走进教室里去了。 2,0 1,5 -1- V VI VII

15,0 41. §ٛ 1,5 42. S 1,5 43. S 1,5 44. S 1,5 45. S 1,5 46. S 1,5 47. S 1,5 48. S 1,5 49. S 1,5 50. § 1,5

10,0 51. D 1,0 52. C 1,0 53. C 1,0 54. A 1,0 55. C 1,0 56. A 1,0 57. C 1,0 58. D 1,0 59. C 1,0 60. D 1,0 15,0

61. 都 1,5 62. 特别(尤其) 1,5 63. 良好(好 、理想) 1,5 64. 因为 1,5 65. 时间 1,5 66. 怎样(怎么样 、怎么) 1,5 67. 的 1,5 68. 花(用) 1,5 69. 的 1,5 70. 学习 1,5 -2-

Đáp án thang điểm Đề thi đại học môn Tiếng Trung Quốc Khối D năm 2005