Đề luận kỳ thi tuyển sinh của ĐH FPT Tháng 4/2007

Đề luận ĐH FPT Tháng 4/2007

Có người nói: “Mỗi người chúng ta đều có thể hạnh phúc khi chúng ta tin rằng mình đang hạnh phúc”. Người khác thì lại cho rằng “hạnh phúc cần phải được đảm bảo bởi những điều kiện nhất định”, chẳng hạn như phải có địa vị xã hội, có tiền bạc thì mới là hạnh phúc.

Hạnh phúc là cái gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta hay con người có thể lựa chọn để có hạnh phúc? Hãy viết một bài luận để phát triển quan điểm của bạn về vấn đề này. Hãy củng cố quan điểm và lập luận của mình bằng các ví dụ từ sách báo, các trải nghiệm cá nhân hoặc các quan sát của bạn trong cuộc sống.
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text


Đề luận kỳ thi tuyển sinh của ĐH FPT Tháng 4/2007